GOCA

Rijbewijs

Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Vlaams Gewest

 

Vlaanderen werd in 2014 geconfronteerd met de schande van de 400 verkeersdoden. Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan wenst Minister Weyts hieraan een halt toe te roepen. Speerpunt in het plan: een betere rijopleiding- en examinering. Willen we het dodental lager, dan moet de lat omhoog. Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.

 

WAT JE MOET WETEN OVER HET TERUGKOMMOMENT

Voor wie?

Je moet het terugkommoment volgen als je aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:

1.Bij afloop van de termijn tijdens dewelke het terugkommoment moet worden gevolgd, woon je in een Vlaamse gemeente.
EN
2.Je bent houder van een rijbewijs B dat is afgeleverd in Vlaanderen.
EN
3.Je heb jouw laatste voorlopig rijbewijs in Vlaanderen aangevraagd vanaf 01.10.2017*.

*Er zijn echter 2 uitzonderingen op punt 3:
- als je vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017, moet je het terugkommoment niet volgen.
- als je vanaf 01.10.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvroeg omdat je een andere of een nieuwe begeleider had, moet je het terugkommoment niet volgen.

 

Voor wie niet?
Je moet het terugkommoment niet volgen als je jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen.

 

Wanneer?

Het terugkommoment zal kunnen worden gevolgd vanaf 01.01.2019.

Je zal het terugkommoment moeten volgen tussen 6 en 9 maanden* nadat je het definitieve rijbewijs hebt behaald. Enkele concrete voorbeelden:

1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019.
2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.
3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

*Als je een voorlopig rijbewijs had voor 01.10.2017 en dit binnen de geldigheid en na 01.10.2017 hebt omgewisseld, is het mogelijk dat je op 01.01.2019 al meer dan 9 maanden over een definitief rijbewijs beschikt. De stage die je onder dekking van jouw 1ste voorlopig rijbewijs deed, wordt immers in rekening gebracht voor de 9 maanden stage. Voor jou zal de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen dan ook worden verlengd.

 

Wat?
Een opleidingsmoment van 4 uur, bestaande uit een groepsgesprek over attitude op de weg en uit praktijkoefeningen op een afgesloten terrein.*

*De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.

 


Sinds 01.10.2017

De minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden - praktijkexamen cat. B

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

1. Voor wie?
-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden, of omgekeerd. De stage wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

 

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider - praktijkexamen cat. B

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs 36 maanden van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

1. Voor wie?
- Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

- Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden.
2. Voor wie niet?
- Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

- Voor kandidaten die een voorlopig rijbewijs model 3 hebben aangevraagd bij de gemeente in het kader van ofwel het weglaten van code 78 ("automatisch") ofwel het behalen van het rijbewijs B+code 96 ofwel het behalen van het rijbewijs categorie B+E.