GOCA

Rijbewijs

Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Vlaams Gewest

 

De hervorming van het rijexamen en -opleiding is stapsgewijs in voege getreden in de 16 Vlaamse examencentra. Het terugkommoment voor beginnende bestuurders vormt het sluitstuk van de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen.

 

WAT JE MOET WETEN OVER HET TERUGKOMMOMENT

Voor wie?

Het terugkommoment is verplicht voor beginnende bestuurders, die in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen én, 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs, in Vlaanderen wonen (ingeschreven zijn).

 

De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment! Beginnende bestuurders die na 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen én het terugkommoment volgen.

 

Voor wie niet?

Je moet het terugkommoment niet volgen als je:
• jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 1 oktober 2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen;
• vanaf 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvraagt omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 1 oktober 2017;
• vanaf 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvraagt omdat je een andere of een nieuwe begeleider hebt.

 

Wanneer?

Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

Aan het einde krijg je een attest 'deelname aan het terugkommoment'.

Het eerste terugkommoment kan starten op 1 januari 2019. Als je jouw rijbewijs behaalde voor 1 juli 2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari - maart 2019.

 

Enkele concrete voorbeelden:

1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019.
2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.
3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

 

Wat?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 - 15 deelnemers:
• kennismaking;
• praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
• groepsgesprek o.a. over attitude op de weg.

 

Prijs?

Voor het terugkommoment betaal je 100 euro (incl. BTW).

Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van 50 euro betalen.

Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot 4.000 euro.

 

[Het besluit van de vlaamse regering die de concrete invulling van het terugkommoment regelt is principieel goedgekeurd maar dient nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk. De publicatie wordt verwacht in het najaar 2018.]Sinds 01.10.2017

De minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden - praktijkexamen cat. B

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

1. Voor wie?
-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden, of omgekeerd. De stage wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

 

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider - praktijkexamen cat. B

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs 36 maanden van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

1. Voor wie?
- Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

- Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden.
2. Voor wie niet?
- Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

- Voor kandidaten die een voorlopig rijbewijs model 3 hebben aangevraagd bij de gemeente in het kader van ofwel het weglaten van code 78 ("automatisch") ofwel het behalen van het rijbewijs B+code 96 ofwel het behalen van het rijbewijs categorie B+E.