GOCA

GOCA GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Memorandum

Voor een beter beleid inzake verkeersveiligheid, leefmilieu

en consumentenbescherming.

De doelstellingen van GOCA en van de leden-ondernemingen voor de afdelingen autokeuring en rijbewijs worden beschreven in het Memorandum van de sector en worden ook hernomen in een 10 puntenplan.

 

AUTOKEURING

1. On Board Diagnostics (OBD)codes als basis voor advies naar onderhoud en reparatie.
2. Controle op verplaatsing voor professionele klanten.
3. Emissiemeting bij benzinevoertuigen uitbreiden naar een beoordeling van de hoeveelheid onverbrande koolwaterstoffen.
4. Verminderen van de milieuvervuiling door het beoordelen van uitlaatgassen bij personenauto’s die nog geen 4 jaar oud zijn.
5. Het verhogen van de verkeersveiligheid en het beschermen van het leefmilieu door het periodiek keuren van ALLE motorvoertuigen en getrokken voertuigen.

 

RIJBEWIJS

6. Het examenvoertuig uitrusten met een « dubbele bediening ».
7. De evaluatie van het praktijkexamen van de kandidaat aanpassen met een beoordeling op het vlak van houding en sociaal gedrag in relatie tot verkeersveilig en zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
8. Een proefexamen verplichten voor elke kandidaat-bestuurder die het examen voorbereidt voor de categorie B.
9. In het kader van de EU-Richtlijnen en gericht op een verhoging van de kwaliteit van zowel het thorie- als het praktijkexamen :

  • Het aantal vragenreeksen voor het rijbewijs B verhogen.
  • Het hervormen van de basis- en de voortgezette opleiding van de examinatoren in functie van de nieuwe filosofie van de examens.
  • Het ontwikkelen van nieuwe indicatoren voor de opvolging van de kwaliteit en de eenvormigheid van de praktijkexamens.

10. Het uitwerken van een curriculum dat expliciet beschrijft aan welke doelstellingen een rijopleiding voor elke rijbewijscategorie moet voldoen.