GOCA

GOCA GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Disclaimer

Aansprakelijkheid

GOCA streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie en stelt haar teksten en brochures samen met de grootste zorg. Niettemin neemt GOCA geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van de website. Deze website is een bron van algemene informatie en betreft op geen enkele manier de particuliere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en dient derhalve niet als een vervanging van een professioneel advies. GOCA neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de volledigheid en de kwaliteit van andere websites die toegankelijk zijn via een link op huidige website.


Auteursrechten

Het geheel van de teksten, documenten, beelden, foto's, video's, geluidsbestanden en grafisme van huidig website zijn exclusief eigendom van GOCA en zijn onderworpen aan de vermogensrechten van GOCA, overeenkomstig Titel 5 (Auteursrecht en naburige rechten) van Boek XI (Intellectuele Eigendom) van het Wetboek Economisch Recht.
Niets uit deze website mag worden gereproduceerd, gewijzigd, opgeslagen of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van GOCA. Alle rechten zijn voorbehouden.