GOCA

GOCA GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Controle langs de weg

FOD Mobiliteit

De Europese richtlijn 2000/30/EG bepaalt dat technische controles systematisch moeten uitgevoerd worden langs de weg voor vrachtwagens en autobussen/autocars ingeschreven in België en in het buitenland. Daar België bij uitstek een transitland is, zijn deze controles langs de weg van het grootste belang en worden ze toegepast op Belgische en buitenlandse voertuigen. De ingezamelde gegevens geven een correct beeld weer van de staat van het wagenpark wat betreft bedrijfsvoertuigen en autobussen/autocars die op Belgisch grondgebied rijden, ongeacht het land waar de inschrijving heeft plaatsgehad.

 

Als federatie heeft GOCA deelgenomen aan de werkgroep « Controle langs de Weg », die het technisch concept heeft uitgewerkt dat toelaat deze controles uit te voeren met een specifieke mobiele controle-inrichting. Dankzij een conventie tussen de Belgische Staat, de leden-ondernemingen, GOCA en het FIA (Fonds voor voorziening en van openbaar nut voor de inspectie van automobielen) kan deze controleprocedure toegepast worden. GOCA zorgt ook voor de opleiding van de inspecteurs belast met deze taak. In overleg met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer coördineert GOCA de controles uitgevoerd door de leden-ondernemingen. GOCA zorgt ook voor de coördinatie en het onderhoud van de twee mobiele eenheden.

 

Meer inlichtingen over statistieken betreffende de voertuigen die onderworpen worden aan een controle langs de weg en de vastgestelde gebreken kunt u vinden in het jaarverslag.

CLW