GOCA

Autokeuring

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Oldtimerkeuring

De voertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als oldtimer, of voor een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor oldtimers uitgereikt, de plaat "O".


old

Beperkt toegelaten tot het verkeer

De voertuigen die sedert meer dan 25 jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

• commercieel en professioneel gebruik
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
• gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

• old-timermanifestaties
• proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig


Wat wordt er gekeurd?

De oldtimerkeuring verloopt overeenkomstig de bepalingen van de Ministeriële Instructie.

U mag deze hier raadplegen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

• een keuringsbewijs met de vermelding «Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien»
• een aanvraag om inschrijving als oldtimer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.